Stație ITP

Inspecţii Tehnice Periodice (ITP)

Efectuăm Inspecția Tehnică Periodică legală (ITP) pentru toată gama de autovehicule – inclusiv utilitare – cu masa totală de maxim 3,5 tone.

ACTE NECESARE
  Certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon) – original
  Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original – sau copie cu ștampila conform cu originalul din partea societății de leasing sau bancă
  Asigurare RCA valabila – original
  Cartea de identitate a persoanei ce prezintă maşina la inspecţie – original